rekrytering & bemanning

Söker ni välutbildade och kunniga medarbetare med internationell bakgrund?

Vi har stora nätverk bland talanger som förutom sin erfarenhet och yrkesexpertis bidrar med kulturell och språklig mångfald.

I alla våra uppdrag gör vi dessutom en aktiv search för att hitta toppkandidater som motsvarar kravprofilen.

Vi på Incluso hjälper er att säkra kompetensen i er verksamhet, för att samtidigt verka för social hållbarhet och mångfald.

Kontakta oss om du vill ta ställning till mångfald och olikhet bland slutkandidaterna i dina rekryteringsprocesser.

VARFÖR MÅNGFALD PÅ ARBETSPLATSEN?

Kulturell och språklig mångfald ger er verksamhet insikter i, och möjligheter att effektivt kommunicera med, olika målgrupper i och utanför Sverige.

Mångfald och inkludering är alltmer avgörande faktorer för företagets varumärke och image, bland befintliga medarbetare och vid nyrekryteringar, samt i mål- och kundgrupper.

Att direkt exponeras för oliktänkande kring metoder och arbetssätt ger dina medarbetare kreativa ingångsvägar för problemlösning och samarbete.

Företag med med en kulturell och språklig mångfald visar bättre resultat!
The McKinsey Report ”Why diversity matters”

VARFÖR INCLUSO?

Unika, internationella nätverk med kulturell och språklig mångfald

Erfarenhet, specialistkompetens och samhällsengagemang

Snabba, utan att tumma på kvalitén

Exempel på uppdrag

REKRYTERING
Vi hjälper er att rekrytera rätt talang vars profil, meriter och kunskaper motsvarar aktuella behov och förutsättningar i er verksamhet.

– Våra rekryterare har de senaste tio åren med stor framgång matchat internationella talanger med arbetsgivare, och dessutom byggt upp stora nätverk i Sverige och utomlands.

– I vår kandidatpool finns fler än 30 modersmål. Många av våra talanger har dessutom levt, studerat och arbetat i flera länder, och har tillämpbara kunskaper i tvärkulturell förståelse och internationell affärspraxis.

– I våra nätverk hittar ni såväl utrikesfödda talanger med flerårig yrkeserfarenhet i Sverige, som nyanlända.

– Genom oss får ni tillgång till akademiker som befinner sig i alla steg i karriären, i följande branscher: ekonomi och finans, marknadsföring och försäljning, juridik och redovisning, HR och kommunikation, IT och design, naturvetare, ingenjörer och arkitekter.

VÅR REKRYTERINGSPROCESS
Incluso erbjuder full flexibilitet, och naturligtvis anpassar vi vår rekryteringsprocess till era unika behov och utmaningar. Rekryteringsgaranti ingår alltid.

Förstudie
Tillsammans med arbetsgivaren formulerar Incluso en kravprofil och rekryteringsplan som speglar era behov, värderingar och mål.

Search
Vi genomför en systematisk genomsökning av vår databas, andra nätverk och externa kanaler för att hitta och kontakta talanger som motsvarar era behov.

Urval
Vi profilerar kandidater och bearbetar ansökningar, gör djupintervjuer, och väljer ut tre till fyra toppkandidater som bäst svarar på kravprofilen.

Presentation
Vi presenterar våra toppkandidater för er, kontrollerar bakgrundsinformation och referenser samt genomför personlighetstest. Allt för att säkerställa en lyckad rekrytering.

Anställning
När ni är redo för anställning ser vi till att den går snabbt och effektivt. Som komplement kan vi även erbjuda support i interkulturella frågor till arbetsgivare och er nya kollega, samt mångfaldsutbildningar för individer och grupper på er arbetsplats.

BEMANNING
Incluso levererar skräddarsydda och snabba bemanningslösningar som motsvarar era behov och tidsramar. Kort- och långsiktig bemanning ställer höga krav på att kandidaten kan påbörja utföra sitt arbete efter endast en kort introduktion till uppgifter och rutiner. Våra bemanningslösningar är därför utformade för bästa möjliga matchning och effektivitet.

Incluso är medlem i Bemanningsföretagen och följer gällande regler och avtal för bemanning.

Kontakta oss gärna för att berätta om era behov just nu eller i framtiden.