rekrytering

Söker ni välutbildade och kunniga medarbetare med internationell bakgrund?

Rekrytering eller konsultuthyrning?

Vi har stora nätverk bland talanger som förutom sin erfarenhet och yrkesexpertis bidrar med kulturell och språklig mångfald.

I alla våra uppdrag gör vi alltid en aktiv search för att hitta toppkandidater som motsvarar kravprofilen.

Vi på Incluso hjälper er att säkra kompetensen i er verksamhet, för att samtidigt verka för social hållbarhet och mångfald.

Kontakta oss om du vill ta ställning till mångfald och olikhet bland slutkandidaterna i dina rekryteringsprocesser.

”Vi är mycket nöjda med Incluso på Metrohm. Engagerad och kunnig personal med hög servicenivå. Incluso gjorde en grundlig analys av vårt behov vilket resulterade i en snabb och lyckad rekrytering av två medarbetare.”

Ezra Tibbelin
Chef eftermarknad
Metrohm Nordic

”Processen har fungerat mycket bra och det har varit ett rent nöja att jobba tillsammans med Incluso i denna rekrytering.”


Jens Fellevik

Försäljningschef
Swerock

VARFÖR MÅNGFALD PÅ ARBETSPLATSEN?

Kulturell och språklig mångfald ger er verksamhet insikter i, och möjligheter att effektivt kommunicera med, olika målgrupper i och utanför Sverige.

Mångfald och inkludering är alltmer avgörande faktorer för företagets varumärke och image, bland befintliga medarbetare och vid nyrekryteringar, samt i mål- och kundgrupper.

Att direkt exponeras för oliktänkande kring metoder och arbetssätt ger dina medarbetare kreativa ingångsvägar för problemlösning och samarbete.

Företag med med en kulturell och språklig mångfald visar bättre resultat!
The McKinsey Report ”Why diversity matters”

VARFÖR INCLUSO?

Unika, internationella nätverk med kulturell och språklig mångfald

Erfarenhet, specialistkompetens och stort engagemang

Snabba, utan att tumma på kvalitén

Exempel på uppdrag

REKRYTERING
Vi hjälper er att rekrytera rätt talang vars profil, meriter och kunskaper motsvarar aktuella behov och förutsättningar i er verksamhet.

– Våra rekryterare har de senaste tio åren med stor framgång matchat internationella talanger med arbetsgivare, och dessutom byggt upp stora nätverk i Sverige och utomlands.

– I vår kandidatpool finns fler än 30 modersmål. Många av våra talanger har dessutom levt, studerat och arbetat i flera länder, och har tillämpbara kunskaper i tvärkulturell förståelse och internationell affärspraxis.

– Genom oss får ni tillgång till akademiker som befinner sig i alla steg i karriären, i följande branscher: ekonomi och finans, marknadsföring och försäljning, juridik och redovisning, HR och kommunikation, IT och design, naturvetare, ingenjörer och arkitekter.

VÅR REKRYTERINGSPROCESS
Incluso erbjuder full flexibilitet, och naturligtvis anpassar vi vår rekryteringsprocess till era unika behov och utmaningar. Rekryteringsgaranti ingår alltid.

Förstudie
Tillsammans med arbetsgivaren formulerar Incluso en kravprofil och rekryteringsplan som speglar era behov, värderingar och mål.

Search
Vi genomför en systematisk genomsökning av vår databas, andra nätverk och externa kanaler för att hitta och kontakta talanger som motsvarar era behov.

Urval
Vi profilerar kandidater och bearbetar ansökningar, gör djupintervjuer, och väljer ut tre till fyra toppkandidater som bäst svarar på kravprofilen.

Presentation
Vi presenterar våra toppkandidater för er, kontrollerar bakgrundsinformation och referenser samt genomför personlighetstest. Allt för att säkerställa en lyckad rekrytering.

Anställning
När ni är redo för anställning ser vi till att den går snabbt och effektivt. Som komplement kan vi även erbjuda support i interkulturella frågor till arbetsgivare och er nya kollega, samt mångfaldsutbildningar för individer och grupper på er arbetsplats.

KONSULTUTHYRNING
Incluso levererar  snabba konsultlösningar som motsvarar era behov och tidsramar.
Mer info här: Konsultuthyrning