Ny i sverige

Är du akademiker och söker jobb i Sverige?
Vi på Incluso är specialister på rekrytering till anställningar och praktikplatser för utlandsfödda med akademisk examen. Vårt arbete bygger på övertygelsen att dina kunskaper och meriter, kombinerat med de nya perspektiv en internationell bakgrund medför, är en stor tillgång för den svenska arbetsmarknaden. Vi söker kandidater från alla specialistområden och branscher.

Ta nästa steg i din karriär med Incluso.

SÖK OCH MATCHNING
Registrera din profil hos Incluso för att bli kontaktad angående aktuella uppdrag som matchar din kompetens.

Våra uppdragsgivare söker kompetenta medarbetare med akademisk examen inom alla områden och på alla erfarenhetsnivåer. För att kunna skapa så många möjligheter som möjligt, arbetar vi aktivt och kontinuerligt med att utöka antal uppdragsgivare och rekryteringstillfällen.

PRIVAT JOBBCOACHNING
Söker du jobb i Sverige, och behöver hjälp med dina ansökningshandlingar och din sökmetod? Vi hjälper dig med alla steg i jobbsökarprocessen, ger dig tips på verktyg och strategier, och råd angående de sociala koder som präglar svensk arbetskultur.

Våra tjänster:
– CV och ansökningsbrev (korrekturläsning, råd angående struktur och innehåll)
– Intervjuträning
– Kulturella koder i det svenska arbetslivet
– Jobbsökarstrategier
– Optimering av sociala medier för en lyckad jobbsökarprocess

All vår coachning är skräddarsydd enligt just dina behov, önskemål, tidsramar och budget. Kontakta oss för att hitta en lösning som passar dig.

KORTA VÄGEN – ARBETSFÖRMEDLINGEN
Korta vägen är ett arbetsmarknadsprogram riktat mot nyanlända, utlandsfödda akademiker. Vi på Incluso har under 10 års tid arbetat med praktikanskaffning för Korta vägens deltagare i Stockholm och Uppsala.
Du måste vara inskriven på AF och du ansöker till programmet hos din handläggare. 
Korta vägen

INFORMATION OM ATT ARBETA I SVERIGE
Här hittar du relevant information riktad till akademiker med internationell bakgrund.

Newbie Guide to Sweden
Här finns detaljerad information om att bo och arbeta i Sverige – samlat på en plats, och på engelska.

Universitets och högskolerådet – UHR
UHR bedömmer din utländska utbildning och jämför den med det svenska utbildningssystemet.
Du ska alltid skicka in dina dokument till UHR snarast möjligt.

Move to Stockholm
För internationella talanger som vill flytta till Stockholm.