HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

Incluso är glada att samarbeta med en av Europas främsta handelshögskolor, Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Vi samarbetar med HHS inom deras Mentorprogram för masterstudenter och karriärvägledning för studenter i deras RAMP-Program.

Karriärvägledning för RAMP-studenter på Handelshögskolan i Stockholm

RAMP- Rapid Acceleration Management Program – är ett initiativ från HHS med syftet att öka mångfalden inom Sveriges näringsliv och samtidigt hjälpa nyanlända till en snabbare väg in på arbetsmarknaden. Under nio månader får en grupp nyanlända akademiker en skräddarsydd managementutbildning i kombination med praktikplats på ett svenskt företag.

Vi på Incluso har arbetat i över 15 år med karriärvägledning för utrikesfödda akademiker. Vi tycker att RAMP är ett ypperligt initiativ för att underlätta för denna grupp att snabbt ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Incluso har skapat och driver ett program med workshops och individuell coachning för kandidater i Handelshögskolans RAMP-program.

De övergripande målen för programmet är att ge deltagarna:
– Förmåga att presentera sig själv och sina kompetenser på ett professionellt sätt
– Kunskap om den svenska arbetsmarknaden och strategier för att komma in på den.
– Förståelse för dynamiken i olika rekryteringsprocesser i Sverige.

Incluso Career Coaching Program består av sju workshops och individuell karriärvägledning

Ladda ner program (pdf)

HSS Mentorprogram för masterstudenter: Matchning av studenter med mentorer

HHS erbjuder sina masterstudenter ett mycket uppskattat mentorprogram. Syftet med programmet är att utöka studenternas nätverk med hjälp av mentorer från skolans alumni och näringslivspartners. Satsningen på detta program har stärkt HHS position som en ledande internationell handelshögskola.

Incluso ansvarar för matchningen mellan studenter och mentorer i detta program. Denna matchning är mycket viktig för att programmet ska vara framgångsrikt.

Vi har lång erfarenhet av att matcha talanger till olika positioner inom näringslivet och vi gillar utmaningen i att hitta den ”perfekta” matchningen.

Mer om HHS Mentorprogram