Incluso Trainee Program

apr 20, 2017

Incluso Trainee program

Incluso Trainee Program – en kick-start för nyanlända akademiker

Incluso Trainee Program innebär en unik möjlighet för nyanlända akademiker att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Med Incluso Trainee Program ger vi nyanlända akademiker en kick-start in i arbetslivet samtidigt som vi tillgodoser företagens kompetensbehov. För att att skapa bästa möjliga förutsättningar för en långvarig anställning utgår vi alltid från företagens behov. Samtidigt ger vi kandidaten individuell svenskundervisning och coachning under traineeperioden.

Med start nu i vår implementerar vi programmet hos ett antal arbetsgivare, bland andra:
Koncept Stockholm, Electrolux, iZettle, Klarna, WSP, ÅF och Peab.

– Vi tror på Inclusos strategier för att tillföra kompetens till vår verksamhet och att tillsammans verka för social hållbarhet och mångfald. Att arbeta med mångfald och inkludering är viktigt för oss på Koncept, det stärker vårt varumärke och uppskattas stort bland befintliga medarbetare.
Nils Nilsson, VD, Koncept Stockholm

Alla kandidater som matchas och rekryteras till programmet kommer från Etableringen på Arbetsförmedlingen.

Under traineeperioden får kandidaten individanpassad svenskundervisning och coachning. Företagen har också möjlighet att få handledning och mångfaldsutbildning. Detta för att ge kandidater och arbetsgivare bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt anställning efter traineeperioden.

– Vi utgår från företagens kompetensbehov och gör en search som i en riktig rekryteringsprocess för att hitta kandidater som motsvarar företagets krav. Vi tycker det är jätteroligt att flera företag redan visat intresse för vårt program. Vi på Incluso är övertygade om att detta är en utmärkt väg för att lösa kompetensbristen och samtidigt göra en insats för integrationen.
David Lundborg, VD Incluso

Incluso är ansvarig för rekrytering av kandidater, coachning och mångfaldsutbildning.
Swedish for Professionals står för svenskundervisningen.


Kort om Incluso

Incluso är ett rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på internationella akademiker. Vi har de senaste tio åren med stor framgång matchat internationella talanger med svenska arbetsgivare och byggt upp stora nätverk i Sverige och internationellt. Incluso har det senaste året gjort rekryteringar till: Samhall, Huawei, Axfoundation, Chef, Rebel&Bird, Diakrit m.fl.
incluso.se

 

För mer information om Incluso Trainee Program, kontakta:

David Lundborg VD Incluso

David Lundborg
VD Incluso

david@incluso.se
070 – 150 61 00
www.incluso.se