Trainee Program

Incluso trainee program

En första omgång 2017-18
Med stöd från Tillväxtverket genomförde vi med start 2017 Incluso Trainee Program på ett antal företag; Koncept Stockholm, Electrolux, Klarna, Jusek, Peppy Pals och Visit Sweden.

Incluso Trainee Program innebär en unik möjlighet för dig som nyanländ akademiker att etablera dig på den svenska arbetsmarknaden.

Som arbetsgivare är detta en möjlighet att ta tillvara den kompetens som kommer hit och samtidigt arbeta för mångfald och inkludering.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en långvarig anställning utgår vi alltid från arbetsgivarens behov, samtidigt som vi ger kandidaten individuell svenskundervisning och coachning under traineeperioden.

Utifrån arbetsgivarens kravprofil söker Incluso i sina nätverk, screenar/intervjuar och presenterar 2-4 kandidater/profiler. Tillsammans med arbetsgivaren gör vi upp en plan för traineeperiodens längd, coachning, svenskundervisning och eventuell mångfaldsutbildning.

För dig som arbetsgivare
– Framtagande av kravprofil på kandidater.
– En rekryteringsprocess där Incluso presenterar 2-4 kandidater per profil.
– Individanpassad svenskundervisning, i samarbete med Swedish for Professionals, för kandidaten under traineeperioden.
– Coachning av kandidat.
– Vid önskemål från arbetsgivaren ger vi stöd/coachning till handledare och mångfaldsutbildning till arbetsgrupp/HR/ledningsgrupp.

För dig som trainee
Detta är en fantastisk möjlighet att starta din karriär i Sverige.
Grundkravet är att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och är eller har varit inskriven i Etableringen.
Vi matchar din profil mot arbetsgivarens kompetensbehov och blir du erbjuden en traineeplats får du coachning och individuell svenskundervisning. Detta för att förutsättningarna för en fast anställning ska bli så bra som möjligt.

Tillsatta traineeplatser

Marwa Helmy

Eventkoordinator
Visit Sweden

Marwa har en examen i Business Administration and Commerce från Ain Shames-universitetet i Cairo.
Hon kommer att arbeta med planering av mässan ”Swedish Workshop”.

Juno Sandriya

Electronics Test and Verification Engineer
Electrolux

Juno holds a Master’s degree in Electrical and Electronics Engineering.
She along with the Home care and SDA team will be closely working on their current projects.

Misbah Bilal

Social Media Coordinator
Peppy Pals

Misbah har en Master i Business Administration från International Islamic University i Islamabad Pakistan.
Hon kommer att hantera Peppy Pals sociala medier.

Khaled Absi

Graphic Designer
Electrolux

Khaled är grafisk formgivare utbildad vid Universitetet i Damaskus .
Han kommer att ingå i Electrolux designteam i Stockholm.

Anställd efter avslutat Incluso Trainee Program.
Grattis Khaled!

Lina Darweash

Architect
Koncept Stockholm

Lina är arkitekt, utbildad vid Universitetet i Damaskus.
Hon kommer att ingå i ett team av arkitekter hos Koncept i Stockholm.

Anställd efter avslutat Incluso Trainee Program.
Grattis Lina!

Tarek Mahassen

Ekonom/Administratör
Klarna Bank

Tarek är administratör utbildad vid universiteten i Damaskus och Almeria
Han kommer att ingå i Klarna Banks Operations teams i Stockholm.
Glada nyheter!
Efter sex veckors praktik blev Tarek tillsvidareanställd som Junior Advisor på Klarnas Service Center i Stockholm.

Sampath Fernando

IT-tekniker
Jusek

Sampath är IT-tekniker med många års erfarenhet av IT-support från Dubai.
Han kommer att ingå i Juseks IT-support team i Stockholm.

Anställd efter avslutat Incluso Trainee Program.
Grattis Sampath!

Incluso Trainee Program Partners

Electrolux Incluso Trainee Program
Koncept Incluso Trainee Program
Klarna Incluso Trainee Program
Klarna Incluso Trainee Program
WSP Incluso Trainee Program