SAMARBETEN

Handelshögskolan i Stockholm

Karriärvägledning för RAMP-studenter på Handelshögskolan i Stockholm
Incluso har skapat och driver ett program med workshops och individuell coachning för kandidater i handelshögskolans RAMP-projekt.
De övergripande målen för programmet är:
– Förmågan att presentera dig själv och dina kompetenser på ett professionellt sätt
– Kunskap om den svenska arbetsmarknaden och strategier för att komma in på den.
– Förståelse för dynamiken i olika rekryteringsprocesser i Sverige.

Handelshögskolans Mentorprogram för MSc-studenter: Matchning av studenter med mentorer.
Incluso ansvarar för matchningen av studenter med passande mentorer.
Mentorprogrammet är en viktig del för masterstudenterna som ger dem en möjlighet att utöka sina nätverk i näringslivet.

Mer om vårt samarbete med Handelshögskolan i Stockholm

Nacka kommun

Jobbexperten i Nacka – coachning och karriärvägledning 
Incluso är en certifierad partner till Nacka kommuns program Jobbexperten.
Jobbexperten är ett stöd för arbetslösa i Nacka kommun och vi på Incluso är speciellt inriktade på utrikesfödda akademiker som står utanför arbetsmarknaden.
Mer information

Sundbybergs stad

Arbetsmarknadsinsatser i Sundbyberg – coachning och karriärvägledning 
Incluso är en auktoriserad utförare av arbetsmarknadsinsatser i Sundbyberg.
Sundbybergs stad kan ge invånare stöd för att hitta ett jobb eller börja studera. Stödet ser olika ut för olika personer och vi på Incluso är speciellt inriktade på utrikesfödda akademiker.
Mer information

Academicum

Korta vägen – karriärcoachning och praktikanskaffning.
Academicum driver Korta vägen, ett arbetsmarknadsprogram för nyanlända akademiker, i bl.a. Uppsala, Solna och Nyköping.
Incluso har ett samarbete med Academicum när det gäller karriärvägledning och praktikanskaffning på dessa orter.

 

Swedish for Professionals

At Swedish for Professionals, we are passionate about languages and people. We want to create the world’s best business climate in Sweden by welcoming international talent from all over the world. Through our engaging Swedish courses and empowering cultural training, we help international talents navigate their life in Sweden and communicate in Swedish for business and leisure purposes. We are already present in 9 cities all over Sweden.

Engaging & customized Swedish courses
We focus on interactive teaching and language that is relevant to your needs. In our Swedish courses, you are led by one of our engaging language coaches in a customized learning experience. In addition, you get access to our digital tools which enable you to practice Swedish anywhere and at any time. We offer company courses which take place at your workplace as well as private group and individual courses.

Empowering culture workshops
Cultural understanding is important in order to navigate both professional and personal life in a new country. Our interactive programs help you understand the Swedish culture and norms as well as the drivers behind business practices in the workplace. We unveil the secrets of Swedish culture and empower you and your employees to fulfill your potential.