Incluso får stöd från VINNOVA för kartläggning av IT-kompetens på asylboenden

nov 20, 2015 | kategoriNyheter

Vi har den stora glädjen att meddela att vi tillsammans med Stockholm Business Region Development fått pengar från VINNOVA för att genomföra ett pilotprojekt på asylboenden i Stockholmsregionen.

Syftet med detta projekt är att etablera en fungerande, skalbar och ekonomiskt hållbar modell för tidig etablering av nyanlända akademiker. Insatserna riktar sig till individer som ännu inte fått sitt uppehållsstillstånd beviljat.

Modellen vi vill åstadkomma innebär att nyanländas kompetenser tas tillvara mycket snabbare än vad som görs idag. Vi vill underlätta för arbetsgivare att skapa kvalificerade praktikplatser och anställningar samtidigt som tiden det tar för individen att integreras i samhället reduceras drastiskt.

Detta projekt vänder sig specifikt till asylsökande med IT-kompetens och svarar mot den kompetensbrist som finns i IT- och telekomsektorn i Stockholmsregionen . Vi hoppas få möjlighet att utöka detta även till nyanlända akademiker inom andra områden.

David Lundborg
VD
Incluso AB

david@incluso.se
0701 – 50 61 00
www.incluso.se

Marie Sundström

Project Manager
Stockholm Business Region Development

marie.sundstrom@extern.stockholm.se
0761 – 22 80 50
www.movetostockholm.com