workshop & utbildning

Befinner sig din verksamhet i starten av ett långsiktigt mångfaldsarbete, eller har ni redan kommit en bit på väg? Vi hjälper dig och dina medarbetare att ta nästa steg mot social hållbarhet, fördomsfri rekrytering och en inkluderande arbetsmiljö.

KOMPETENSUTVECKLING OCH LEDARSKAP

Våra workshops med tema mångfald är utformade för att nå alla led i organisationen, och riktar sig till samtliga branscher och verksamhetsformer.
Genom våra utbildningar hjälper vi stora och små företag, offentliga myndigheter, skolor, universitet och ideella organisationer att utveckla sitt strategiska och operativa mångfaldsarbete.
Incluso har specialistkompetens och praktisk erfarenhet för att kunna implementera en hållbar och konkret mångfaldsstrategi som svarar på din verksamhets unika behov och utmaningar.

– Alla workshops är interaktiva och utmanar deltagarna på ett inspirerande sätt att ifrågasätta invanda tankemönster och tillvägagångssätt.
– En interaktiv workshop är en effektiv lagövning som skapar grunder för ökat samarbete kollegor emellan.
– Våra workshopledare har många års erfarenhet av att arbeta med långsiktiga mångfaldsstrategier i olika verksamhetsformer.
– Vi utbildar på svenska, engelska och tyska.
– En workshop kan vara mellan två timmar upp till en hel dag.

Exempel på teman
– Varför kan mångfald bidra till verksamhetens mervärde?
– Hur kan du förbättra ditt ledarskap genom ett inkluderande förhållningssätt?
– Var finns potentialen i det mångfaldiga teamet och hur kan den utnyttjas på bästa sätt?
– Hur kan fördomsfri rekrytering locka fler och mer kompetenta medarbetare till din verksamhet?

Vi erbjuder även skräddarsydda lösningar som speglar just era unika utgångspunkter och frågeställningar. Kontakta oss för förslag på upplägg.

FÖR PEDAGOGER

Vill du skapa en mer inkluderande lärandemiljö på din skola? Vi har erfarenheten och specialistkompetensen för att utveckla din och dina elevers arbetsmiljö till att präglas av kritiskt tänkande, empati och tillit.

Syftet med vår specialinriktade workshop för lärare är att erbjuda praktiska verktyg för att möta dagens multikulturella samhälle och dess utmaningar. Vår inställning är konstruktiv och vi utgår från att mångfald är en stor tillgång för klassen, skolan och samhället.

– Våra övningar är skapade för pedagogisk personal, och speglar de specifika behov och utmaningar som just skolmiljön innebär.
– En interaktiv workshop är ett utmärkt tillfälle att stärka samarbetet i lärarlag och arbetsgrupper.
– Våra workshops leds av en certifierad Classroom of difference-ledare med många års erfarenhet av att arbeta med mångfald och inkludering i lärandemiljöer.

Innehåll
– Främjande av respekt genom empati och kritiskt tänkande.
– Praktiska verktyg för hur man som lärare kan minska mobbning, kräkningar och diskriminering i elev- och personalgrupper.
– Praktiska verktyg för lärare att skapa och bibehålla ett inkluderande lärande- och arbetsklimat.

Asli, utbildare i mångfald

Asli-Juliya Weheliye
Utbildare & Diversity Expert

Asli är erfaren föreläsare och workshopledare som verkar som expertkonsult inom strategiskt mångfalds- och olikhetsarbete. I mer än tio år har hon med framgång utvecklat strategier och praktiska verktyg för mångfald, jämställdhet och icke-diskriminering tillsammans med företag, universitet och skolor runtom i Europa. Hennes bakgrund i både den privata och offentliga sektorn har gett henne ett kritiskt helhetsperspektiv som utmanar traditionella normer gällande sociala grupperingar och arbetsmodeller.
Hon utbildar på svenska, engelska och tyska.